creative_small.png

Ninateka.pl – Włącz kulturę!

Kultura i sztuka są stale obecne w naszym życiu. Dzięki projektom takim jak NINATEKA mamy do niej łatwiejszy dostęp i możemy swobodnie przypominać sobie najważniejsze dzieła polskich artystów.

NINATEKA.PL to internetowy portal muzyczny, który ma na celu promowanie polskiej kultury oraz ułatwienie użytkownikom dostępu do materiałów audio i wideo wyprodukowanych lub zdigitalizowanych przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Zaś Kolekcja Trzej Kompozytorzy to zbiór twórczości muzycznej Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Góreckiego oraz Witolda Lutosławskiego, istniejąca w ramach zbioru NINATEKI.

Celem kampanii marketingowej była promocja polskiej kultury i artystów dostępnych na jedno kliknięcie na NINATEKA.PL. Szczególnym celem było przypomnienie sylwetek wielkich polskich kompozytorów oraz propagowanie ich twórczości.

Realizacja kampanii wymagała od nas stworzenia koncepcji strategiczno-kreatywnej, opracowania planu komunikacji oraz ich egzekucji i implementacji.

Ideą i hasłem przewodnim kampanii było „WŁĄCZ KULTURĘ!”. Egzekucja zaś wymagała wykonania m.in. kreacji graficznych, spotu reklamowego, landing page’a oraz aplikacji konkursowych. Działania promocyjne prowadziliśmy w różnych kanałach - w sieci internetowej display poprzez ekosystem Google (Google AdWords), na platformie Facebook, w prasie internetowej oraz tradycyjnej. Ponadto promocję wspieraliśmy działaniami SEO.

Strategie marketingowe Koncepcje kreatywne Kreacje graficzne Strony www Performance Marketing Kampanie Ads SEO/SXO Social media Video marketing Google Ads Copywriting
Veneo_portfolio_ninateka1_20180724 Veneo_portfolio_ninateka1_20180724
Veneo_portfolio_ninateka2_20180724 Veneo_portfolio_ninateka2_20180724
Veneo_portfolio_ninateka4_20180724 Veneo_portfolio_ninateka4_20180724
Veneo_portfolio_ninateka5_20180724 Veneo_portfolio_ninateka5_20180724
Veneo_portfolio_ninateka6_20180724 Veneo_portfolio_ninateka6_20180724
Veneo_portfolio_ninateka7_20180724 Veneo_portfolio_ninateka7_20180724
Veneo_portfolio_ninateka8_20180724 Veneo_portfolio_ninateka8_20180724