gruszka2.png

Digitalowy Marketing Funcjonalny

Usługi

Doradztwo strategiczne firm i marek w zakresie digital

Mając kilkunastoletnie doświadczenie w poruszaniu się po zawiłym świecie reklamy internetowej, w którym nowości wyskakują jak królik z kapelusza, potrafimy ocenić, w jakim kierunku i w jakiej formie powinien być realizowany marketing firm i marek w zakresie digital (choć nie tylko). Przejmując opiekę nad marką w świecie digitalu, wychodzimy z założenia, że kluczowe w naszych działaniach jest budowanie siły brandu i rzeczywisty wzrost biznesu oraz partnerskie wsparcie w rozumieniu marketingu (szczególnie digital marketingu).

Kierujemy się ważną zasadą: nie zaczynamy bez planu i solidnych podstaw opracowanych w strategii marketingowej. Bo podstawowy cel marketingu, jakim jest wzrost biznesu, jest możliwy do osiągnięcia dzięki raz określonej strategii i konsekwentnej egzekucji planu marketingowego. Warto też podkreślić, że w kontekście budowania efektywnej komunikacji marek w digitalowym świecie, trzeba połączyć 3 spojrzenia: analityczne, strategiczno-kreatywne oraz performance’owe. Jak dokładnie powinien przebiegać ten proces i dlaczego w tej kwestii warto skorzystać z kompleksowego doradztwa strategicznego firm i marek?

Obecność firm i marek w sferze digital

Internet, który w Polsce rozwija się od około 20 lat, zdążył całkowicie zmienić komunikację między ludźmi i zająć pozycję wiodącego medium. A skoro mowa o komunikacji, która jest przecież esencją marketingu, zmienił się także – i wciąż zmienia – sam marketing. Założeniem marketingu, a co za tym idzie komunikacji, jest budowanie biznesowego wzrostu. Jak zatem w tak dynamicznie zmieniającym się środowisku Internetu zbudować pewną pozycję i nie zostać w tyle – jak zbudować wzrost biznesu w zakresie digital?

Otóż trzeba sobie uświadomić, że rynek internetowy to gęsta, ciągle rozbudowująca się sieć podmiotów, serwisów, witryn, aplikacji, narzędzi, ale i użytkowników Internetu. Owa sieć to zintegrowany, zaawansowany i skomplikowany ekosystem. Aby podążyć za jego rozwojem i sprawić, że obecność firmy czy marki w sferze digital będzie miała wymierne rezultaty, trzeba odrzucić klasyczne podejście skupiające się na osiąganiu wyników i kluczowych wskaźników efektywności w ramach pojedynczych działań, a przyjąć cel nadrzędny, czyli skuteczne budowanie biznesu. Chodzi zatem o kompleksowe myślenie o biznesie przy optymalnym wykorzystaniu interaktywnego systemu komunikacyjnego, na który składają się wszelkie dostępne kanały komunikacyjne oraz użytkownicy stanowiący istotny element tego systemu.

W takim modelu działamy w Veneo już od wielu lat – to nasza autorska metoda, którą nazwaliśmy DMF, czyli Digitalowy Marketing Funkcjonalny. To myślenie w modelu DMF pozwala nam przeprowadzać efektywne doradztwo strategiczne firm i marek w zakresie digital, ponieważ model ów zakłada:

I Rozumienie kontekstu biznesu marki,

II Przeprowadzenie digitalowej analizy biznesowej,

III Określenie strategii digitalowej i planu realnych praktyk w spójności z ideą marki i jej komunikacji,

IV Egzekucję wspartą i nadzorowaną analityką internetową.

DMF


„Funkcjonalny” w takim ujęciu oznacza przede wszystkim taki, który definiuje słabe punkty oraz odnajduje przyczyny hamujące rozwój firmy, a następnie przyjmuje i wdraża strategię, zmierzającą do zmiany. Funkcjonalny znaczy skupiający się na budowaniu biznesu i jego transformacji.

Na czym polega kompleksowe doradztwo strategiczne firm i marek z zastosowaniem modelu DMF?

Doradztwo strategiczne to usługa, polegająca na kompleksowym opracowaniu strategii digitalowej dla marki. Skierowana jest zarówno do małych, średnich, jak i dużych firm, bez względu na poziom doświadczenia i stopień rozwoju przedsiębiorstwa. Rezultatem skorzystania z usługi jest opracowanie planu marketingowego, bazującego na strategicznych założeniach marki. Budując taki plan, należy uwzględnić zarówno długofalowe działania dla marki, jak i krótkoterminowe taktyki oraz drogę do ich realizacji. Jego rolą jest bowiem wyznaczenie kierunku działań firmy bądź marki – to inaczej zaplanowanie wzrostu siły brandu poprzez nakreślenie drogi, jaką należy podążać, by osiągnąć konkretne cele biznesowe.

W ramach doradztwa strategicznego niezbędne jest rozumienie kontekstu biznesowego firmy czy marki, a więc znajomość strategii biznesowej, otoczenia rynkowego, konkurencji, rynkowej dojrzałości czy nawet ekonomiki biznesu. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ bez przeprowadzenia digitalowej analizy marketingowej i biznesowej wręcz niemożliwe jest zdefiniowanie i określenie rozsądnych KPI (Key Performance Indicator) – takich, które rzeczywiście będą pracować na wzrost i rozwój biznesu. Takich, które zmienią biznesowe plany w rzeczywistość.

Cenimy partnerskie relacje z Klientami i część wyżej opisanych prac przeprowadzamy wspólnie. Na starcie współpracy jako agencja nie mamy bowiem pełnej wiedzy o specyfice biznesu klienta. Nawet jeśli znamy już branżę, niezbędne jest indywidualne podejście do nowo poznanego biznesu i marki, jaka za nim stoi. Bo każda marka jest inna, podobnie jak każda firma jest inaczej zorganizowana pod kątem ekonomiki biznesu. To dlatego rozumienie biznesu klienta przez agencję i jednocześnie otwartość klienta wobec agencji próbującej dokonać biznesowej i marketingowej analizy jest kluczowe dla opracowania efektywnej strategii digitalowej.

W ramach budowania strategii digitalowej firmy oraz opracowywania konkretnego planu działań i praktyk marketingowych, jako profesjonalna digitalowa agencja strategiczno-kreatywna zapewniamy spójność propozycji i koncepcji ze strategią marki oraz strategią jej komunikacji. To niezbędne, by w rezultacie marka zyskała oczekiwany wzrost. Trzeba sobie przy tym uświadomić, że proponowane działania to nic innego jak komunikacja marki, a komunikacja marki ma jeden zasadniczy cel: budowanie założonego pozycjonowania marki, czyli jej postrzegania wśród konsumentów. Rzecz jasna chodzi o emocjonalne wyobrażenie o danym brandzie. Komunikacja digitalowa, ale i ta w kanałach tradycyjnych, powinna być nośnikiem idei, jaka stoi za marką i wynika z jej strategii. To dlatego nierzadko pierwszym pytaniem przy rozmowach o ewentualnej współpracy jest to, czy firma posiada profesjonalną strategię marki. Tylko bazując na strategii marki, możliwe jest stworzenie dobrze pracujących kreacji oraz spójnych komunikatów. Jeśli firma nie posiada opracowanej strategii marketingowej, to wówczas sugerujemy nadrobienie zaległości (również z wykorzystaniem naszego doświadczenia i kompetencji w tym zakresie). W przeciwnym razie komunikacja marki zawsze będzie przypadkowa, a – co już zostało podkreślone – tylko spójny przekaz buduje silny brand.

Strategia marki

Kolejny ważny element to dobór metod, narzędzi, technik oraz digitalowych kanałów komunikacyjnych z zachowaniem ich właściwej dywersyfikacji. Na etapie egzekucji dbamy również o to, by zaplanowane aktywności marketingowe były wspierane zaawansowaną analityką internetową.

Wykorzystując model DMF, jesteśmy w stanie opracować konsekwentną politykę komunikacyjną oraz właściwą dywersyfikację metod, narzędzi, technik i kanałów komunikacyjnych w ekosystemie digitalowym, co docelowo przełoży się na decyzje zakupowe konsumentów, wzrost biznesu, a w przypadku wieloletnich działań w duchu strategii marketingowej – wzrost siły brandu.

Działania firmy w Internecie – na co zwrócić uwagę?

By budować siłę marki poprzez marketing digitalowy, czyli de facto poprzez komunikację marki w sieci, rynek internetowy oferuje rozmaite narzędzia, metody, rozwiązania i liczne kanały komunikacji. Z perspektywy właścicieli biznesów poszukujących dla siebie miejsca w internetowej przestrzeni, dobór optymalnych rozwiązań może okazać się sporym wyzwaniem. Z kolei z perspektywy naszej branży wyraźnie widać, że wszelkie „marketingowe nowinki”, wdrażane często niezależnie od biznesowej zasadności, sprawiły, że obszar reklamy i komunikacji w Internecie w przypadku wielu firm funkcjonuje niczym maszyneria, złożona z oddzielnych – nie zawsze właściwie dopasowanych – części składowych (narzędzi, metod, rozwiązań i kanałów komunikacji). W takim przypadkach wyraźnie widać, że obecność marki w sieci wymaga właściwego podejścia do dostępnych narzędzi i metod, ich właściwą selekcję oraz wdrożenie działań, mających rzeczywisty wpływ na transformację biznesu. Konieczne jest także holistyczne spojrzenie na markę i jej otoczenie, właściwa diagnoza i zaimplementowanie metod, które stworzą spójny ekosystem digitalowy.

Mimo tego wciąż wielu przedsiębiorców uważa doradztwo marki w Internecie za coś zbędnego. W rzeczywistości jednak brak spójnego pomysłu na obecność marki w sieci (wynikającego ze strategii marketingowej) oraz opracowanego planu działania może zakończyć się prawdziwą klęską firmy. Dlaczego? Działając bez wytycznych, bazując na przypadkowych komunikatach, robimy wszystko po omacku. Nasze posunięcia są chaotyczne, a decydenci popełniają podstawowe błędy, marnując czas oraz pieniądze. Zdarza się również, że – funkcjonując zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami i starymi schematami – zamykamy sobie drogę do rozwoju i testowania nowych, skutecznych rozwiązań.

Pora otworzyć nowy rozdział w życiu Twojej firmy i Marki – zacznij od rozmowy z naszymi doradcami!