gruszka2.png

Digitalowy Marketing Funcjonalny

Usługi

Doradztwo w zakresie digitalowych strategii marketingowo-sprzedażowych

Nawet jeśli jesteś prawdziwym mistrzem w swojej branży, nie musisz znać się na budowaniu strategii marketingowych. W końcu żaden właściciel firmy nie jest omnibusem. Profesjonalne doradztwo w marketingu internetowym pomoże ci przejąć kontrolę nad swoim biznesem i skupić się na tym, co najważniejsze dla rozwoju twojej firmy.

Co to jest marketing digitalowy?

Digital marketing to dosłownie marketing oparty na formatach cyfrowych. Zamiennie używa się również określeń „internet marketing” oraz „online marketing”, które są bardziej oczywiste dla polskiego odbiorcy. W rzeczywistości jednak wszystkie trzy pojęcia znaczą dokładnie to samo i dotyczą wszelkiej działalności marketingowej w sieci online.

Marketing online nie opiera się wyłącznie na kontaktach biznesowych z konsumentem. W tym pojęciu jest również miejsce na marketing B2B oparty na budowaniu relacji, tworzeniu kanałów dystrybucji czy kooperacji.

strategia marki B2B

Elementy digital marketingu

Marketing internetowy rozwija się bardzo szybko. Oznacza to, że można wyodrębnić z niego różne podgrupy. W skład digital marketingu wchodzą między innymi:

  • Mobile marketing – działania kierowane na urządzenia przenośne, takie jak komórki czy tablety. Ich elementami mogą być specjalne kampanie display kierowane na urządzenia mobilne, kody QR, reklamy w aplikacjach mobilnych, in-game marketing i wiele innych.
  • Inbound marketing – nazywany również pull marketingiem – działania skupiające się na zachęceniu klienta do kontaktu i ułatwieniu mu znalezienia naszej oferty. W skład inbound marketingu wchodzą między innymi działania SEO i SXO, content marketing czy social media marketing.
  • Outbound marketing – nazywany także push marketingiem – działania marketingowe inicjowane przez firmę, kierowane do odbiorców, którzy niekoniecznie oczekują kontaktu. To między innymi marketing bezpośredni czy e-mail marketing.
  • Public Relations – element marketingu polegający na planowej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy. Opiera się między innymi na zarządzaniu obecnością w mediach, komunikatach prasowych czy współpracy z influencerami.
  • Marketing produktowy – inaczej brand marketing – działania mające na celu rozwój produktu, jego rozpoznawalności czy wzrostu sprzedaży. W skład tej gałęzi digital marketingu wchodzą konkursy, programy lojalnościowe, akcje cross-selling, rebranding, sampling i wiele innych.
  • Event marketing – działania promocyjne polegające na organizacji wydarzeń takich jak webinary, konferencje, seminaria czy festiwale, a także sponsoring wydarzeń organizowanych przez inne podmioty.

Marketing digitalowy – dlaczego warto uwzględnić go w swoich działaniach?

Digitalizacja znacząco wpłynęła na to, jak obecnie wygląda świat marketingu. Obecnie żadna strategia marki nie może obyć się bez działań w świecie cyfrowym, ponieważ to właśnie on buduje przyszłość w komunikacji z klientami. Dlaczego warto uwzględnić digital marketing w działaniach marki?

Pierwszą zaletą jest mierzalność marketingu internetowego. W przeciwieństwie do innych form reklamy, kampanie prowadzone w sieci internetowej oferują potężne możliwości analityczne i pozwalają na zbieranie ogromnych ilości danych.

Ponadto znacznie łatwiej jest tu dotrzeć do precyzyjnie określonych grup odbiorców z mocno spersonalizowanym komunikatem. To coś, czego nie oferują żadne inne media, w których możliwości targetowania kampanii są mocno ograniczone. Co więcej, koszty online marketingu są często znacznie niższe, niż można się tego spodziewać, a wiele form promocji wymaga od firmy jedynie dobrej organizacji czasu.

Co składa się na doradztwo w zakresie digitalowych strategii marketingowo-sprzedażowych?

Doradztwo marketingowe i sprzedażowe obejmuje kilka różnych etapów. Całe przedsięwzięcie poprzedzone jest wnikliwą analizą, bez której niemożliwa byłaby realizacja strategii marki w internecie. Jak wygląda proces doradztwa w zakresie digitalowych strategii marketingowych i sprzedażowych?

Analiza sytuacji wyjściowej

Na początku przeprowadzana jest drobiazgowa analiza potrzeb klienta, w ramach której zbierane są wszelkie niezbędne informacje na temat biznesu, dotychczasowych działań  komunikacyjnych, a także planów i oczekiwań związanych z doradztwem sprzedażowym. Zbieramy dane również na temat działalności konkurencji oraz wszystkich części składowych firmy – zarówno samej marki, jak i konkretnych produktów oraz usług. Na tym etapie informujemy także, jak będą przebiegać następne prace nad strategią.

Ustalenie celów strategicznych

Po przeprowadzeniu analizy i przedstawieniu ścieżki projektowej nadchodzi czas na określenie celów strategicznych dla digitalu. Na tym etapie określa się zarówno cele marketingowe i sprzedażowe, jak i cele komunikacyjne oraz wizerunkowe. Nie są one jednak zbyt szczegółowe, ponieważ mają dotyczyć całości zaplanowanych w strategii działań. Bardziej konkretne, precyzyjne cele dla konkretnych kanałów komunikacji ustalane są w późniejszym etapie prac nad projektem.

Zbudowanie person i określenie grup docelowych

Kampanie internetowe rzadko mają jedną grupę odbiorców. Ilość person w kampaniach digital waha się przeważnie od kilku do kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu, w zależności od stopnia personalizacji przekazu. Grupę docelową ustala się na podstawie dostępnych danych na temat obecnych klientów. Bardzo ważnym elementem tworzenia person jest jednak analiza konkretnych zachowań użytkowników.

Rozpisanie strategii marketingowo-sprzedażowej

Gdy już zostaną określone wszelkie niezbędne elementy, przechodzimy do budowania strategii digitalowej. Na tym etapie odpowiadamy na pytania, jakie kanały promocji będą najlepsze do realizacji określonych celów i dadzą możliwość dotarcia do wybranej grupy docelowej. Tworzymy strategię działania, dobieramy właściwe narzędzia, określamy specyfikę komunikacji i ustalamy cele szczegółowe dla każdego kanału. W ten sposób powstaje drobiazgowy plan działań, który wytycza nam jasne zadania na kolejnych etapach.

Określenie metod pomiaru efektywności

Przy tworzeniu strategii nie możemy zapomnieć o monitorowaniu i raportowaniu wyników. Metody pomiaru powinny być szczegółowo określone, by móc kontrolować realizację założonych celów. W strategii wymienione zostają więc konkretne narzędzia oraz mierniki, które będą wyznacznikiem naszej pracy. Podana zostaje również informacja odnośnie do częstotliwości pomiarów efektywnościowych.

Opracowanie budżetu

W zależności od rodzaju projektu budżet może być elastyczny lub mieć konkretne ograniczenia. Jest to powiązane również z preferencjami firmy. Bez względu na to, jaki typ finansowania zostanie wybrany, każdorazowo dbamy o to, by poziom wydatków utrzymał się na jak najniższym poziomie.

Realizacja strategii marki w Internecie

Ostatni etap to plan wdrożenia w życie strategii digitalowej. Tu ustalany jest terminarz, a także określane są wszystkie elementy, które są niezbędne do rozpoczęcia działań. Powstaje schemat, wedle którego wdrażane są kolejne kroki oraz określani są kluczowi partnerzy. Po opracowaniu wszelkich kwestii technicznych możemy przejść do realizacji strategii w praktyce.

Budowanie długotrwałej przewagi nad konkurencją

Konsultacje w zakresie marketingu i doradztwo e-commerce mają charakter długofalowy. Strategia powstała na podstawie naszej współpracy obejmuje długi okres, dzięki czemu pozwala na uzyskanie satysfakcjonujących efektów na przestrzeni wielu lat.

Dzięki wnikliwej analizie oraz starannie przygotowanej strategii można dotrzeć do wybranych grup docelowych i osiągnąć sukces marketingowy oraz sprzedażowy. Takie efekty są niemożliwe w przypadku chaotycznych działań bez żadnej przemyślanej strategii.

16


Firma, która podejmuje się prowadzenia kampanii reklamowych bez wcześniejszego przygotowania, może narazić na szwank swój wizerunek w oczach klientów.
Dodatkowo niespójne i nieskuteczne działania mogą mocno nadszarpnąć budżet reklamowy, a jakakolwiek sytuacja kryzysowa może znacząco wpłynąć na sytuację marki na rynku.

Doradztwo w zakresie marketing automation

Doradztwo digitalowe obejmuje również wsparcie w dziedzinie marketing automation. Dokonujemy także dokładnej analizy problemów z wydajnością marketingu oraz sprzedaży, z jakimi boryka się firma. Następnie pokazujemy, w jaki sposób zautomatyzować czynności, które obecnie wymagają poświęcenia dużej ilości czasu i energii. Dzięki temu możemy dobrać niezbędne, nowoczesne narzędzia, które zautomatyzują część procesów, umożliwiając rozwój przedsiębiorstwa.