gruszka2.png

Digitalowy Marketing Funcjonalny

Usługi

Strategia marketingowa

Po to prowadzisz biznes, by osiągać zysk, a twoja marka systematycznie rosła. Zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, że współcześnie rozwój firmy jest znacznie utrudniony, jeśli nie działa ona wielokanałowo – również w digitalu. Nasi specjaliści ds. strategii z przyjemnością przyjrzą się twojej marce i dobiorą takie kanały komunikacji oraz narzędzia, abyś miał poczucie, że rozwija się ona stale i harmonijnie.

Przygotowanie strategii marketingowej dla firm

Aby tak się stało, konieczne jest jednak ustawienie pewnych drogowskazów, które na kluczowych skrzyżowaniach (a takich w marketingu i handlu nie brakuje) wskażą nam ścieżkę, jaką powinniśmy dalej podążać. W przeciwnym wypadku co jakiś czas będziesz zmuszony przystanąć i zastanowić się, co robić dalej. A ten, kto stoi w miejscu, tak naprawdę się cofa.

Tymi drogowskazami są strategia marki i strategia komunikacji marki, które tworzone są w oparciu o jak najgłębsze zrozumienie brandu, jego charakteru, przyjętego modelu biznesowego i grupy docelowej, do której kierujemy przekaz. 

Strategia marketingowa czy plan?

Na gruncie marketingu wielokrotnie możemy spotkać się z sytuacją, gdy terminy „strategia” i „plan” używane są jako synonimy, co jest błędem. Strategia określa kierunek, w jakim brand ma się rozwijać, z kolei plan mówi jedynie o działaniach taktycznych, realizowanych np. w ramach konkretnej kampanii marketingowej. Dokładne uchwycenie i zrozumienie tej różnicy jest kluczowe dla efektywnego zarządzania swoją marką. 

Co ważne, strategia marketingowa jako pewna idea marki powinna mieć formę dokumentu, który można łatwo analizować i wracać do jego konkretnych założeń. Dokument ten nie jest planem czy listą konkretnych działań, jakie w danym czasie powinna podjąć marka – strategia marketingowa to kompleksowy proces. Podstawowe założenia (pewien core) pozostają niezmienne, ale sama strategia jest elastyczna i daje możliwość dostosowania działań marketingowych do zmiennych warunków na rynku. 

I właśnie wtedy, gdy zmieniają się warunki do funkcjonowania biznesu strategia marketingowa jest niezbędna, by szybko zareagować. W tym kontekście prawdziwym sprawdzianem dla marek była pandemia COVID z 2020 roku – to wypracowana strategia marketingowa pozwoliła nam sprawnie dostosować komunikację Osiedla Ozon, by była adekwatna do realiów, a więc angażująca użytkowników. W takich sytuacjach, czyli wtedy, gdy w komunikacji potrzebna jest zmiana, to właśnie dokument ze strategią marketingową dostarcza jasne wskazówki odnośnie działań związanych z marką i jej produktami, bądź usługą, a w ten sposób zapewnia spójność podejmowanych aktywności marketingowych. Dodajmy, że bez spójności w działaniach marka się rozmywa, traci tożsamość, nie jest dla konsumentów unikalna i trudno jest jej budować przewagę konkurencyjną.

Strategia marketingowa a budowanie marki

Samo budowanie marki i jej przewagi konkurencyjnej to wieloletni proces – kluczem jest systematyczność i spójność, dlatego opracowana strategia marketingowa nie może być słabo opracowanym pomysłem czy zbiorem pomysłów na markę na kilka miesięcy. 

Jeżeli najważniejszym zadaniem marketingu jest budowanie siły marki, czyli jej wartości, to musimy sobie zdawać sprawę, że taki cel jest możliwy do realizacji tylko dzięki konsekwentnym, długoterminowym działaniom. Dlatego musimy wiedzieć, gdzie powinna być marka za rok czy 5 lat i krok po kroku podążać w tym kierunku. Nie dotrzemy przecież we właściwe miejsce, jeżeli nie wiemy po co i dokąd się wybieramy – do tego potrzebna nam jest strategia marketingowa. 

Strategia marketingowa – najważniejsze aspekty

Wiemy już, że dobra strategia marketingowa to pierwszy krok do budowania silnej, rozpoznawalnej wśród konsumentów marki. Biorąc pod uwagę, że strategia to jedynie punkt wyjścia do egzekucji jej założeń, warto wypunktować kiedy nasza strategia marketingowa naprawdę ma szansę przynieść marketingowy i biznesowy sukces? Jakie elementy sprawiają, że strategia jest dobra?

#1 Perspektywa długoterminowa
Jeżeli zależy nam na budowaniu silnej marki, która nie będzie bazować na promocjach sprzedaży, marki top of mind, która zdecydowanie będzie wybijać się z tłumu innych marek z podobną ofertą czy nawet love brandu, a więc marki, którą konsumenci będą darzyć szacunkiem i miłością albo po prostu marki rozpoznawalnej wśród konsumentów – w każdym z tych przypadków trzeba nastawić się na długi proces. Strategia powinna więc uwzględniać cele do zrealizowania na przestrzeni czasu. 

#2 Spójność
Strategia marketingowa to obszerny dokument opisujący rozmaite elementy marki – musi charakteryzować go spójność, która ułatwi zrozumienie zarówno całości wizji, jak i zależności pomiędzy wybranymi elementami.

#3 Elastyczność
Strategia musi być precyzyjna i dostarczać jasne wskazówki w zakresie działań związanych z marką i jej produktami, bądź usługami, przy czym jednocześnie powinna umożliwiać dostosowanie działań marketingowych do ewentualnych zmian na rynku.

#4 Dane
Ważnym aspektem budowania strategii marketingowej jest oparcie jej na danych i analizach – w tym procesie zdecydowanie należy odciąć się od subiektywnych przekonań, które mogłyby zaburzyć etap wyciągania wniosków i tworzenia insightów. W kontekście budowania strategii marketingowych zasada jest prosta: najpierw badania marketingowe, raporty branżowe czy narzędzia analityczne, potem wnioski, a na koniec pomysły.


Jeśli twoja marka potrzebuje „marketingowego uporządkowania”, skontaktuj się z nami i zapytaj o strategię marketingową! W Veneo mamy na swoim pokładzie strategów, którzy nie tylko przeprowadzą mrówczą pracę analityczną i koncepcyjną, której efektem będzie powstanie dokumentów strategicznych, ale też zarekomendują wytyczne dotyczące ich realizacji i sami pomogą nadzorować ich egzekucję.