• System intranetowo-extranetowy
  • Portal korporacyjny z dostępem dla pracowników, mediów i dystrybutorów
  • Różne poziomy dostępu do różnych części portalu - kadra zarządzająca, pracownicy, dystrybutorzy, media
  • Dedykowane moduły uwzględniające indywidualny charakter pracy użytkownika:
  • Baza multimediów (zdjęć i filmów marketingowych)
  • Obieg dokumentów