Veneo pomogło w zrealizowaniu najnowszego projektu INVESTIN - platformy Milestonehero.com

Platforma Milestonehero.com to najnowszy projekt zrealizowany przez INVESTIN, polski fundusz inwestujący w startupy we wczesnej fazie rozwoju. Z końcem lipca serwis dostępny będzie dla wszystkich osób zainteresowanych pozyskiwaniem wsparcia dla projektów technologicznych i naukowych.

0730667205251f792242dfb9.jpg

Milestonehero.com to miejsce akceleracji projektów naukowych i technologicznych, w którym autorzy mogą poszukiwać wsparcia w procesie planowania, wdrażania i finansowania. Serwis ma być miejscem pracy i wymiany doświadczeń specjalistów, dzięki którym użytkownicy mogą podnieść konkurencyjność swoich projektów. Platforma po raz pierwszy została zaprezentowana w trakcie eliminacji do międzynarodowego konkursu Intel Challenge Europe 2013. Serwis został zrealizowany przez polski fundusz kapitału zalążkowego INVESTIN, który od ponad 10 lat specjalizuje się w rozwijaniu i komercjalizowaniu projektów zaawansowanych technologii.

Innowacyjność Milestonehero.com opierać ma się na połączeniu dwóch czynników: networkingu i co-workingu, które ułatwiać mają efektywne wykorzystanie zasobów nauki i biznesu. Budowanie relacji z osobami reprezentującymi biznes i badania naukowe umożliwiają tworzenie grup projektowych, czy badawczych. Pozwalać ma to na prezentowanie zakresu zainteresowań, dotychczasowych osiągnięć oraz wyszukiwania podmiotów, które chcą komercyjnie nabyć wyniki badań naukowych i technicznych lub włączyć się w projekt w charakterze inwestorów. Z drugiej strony dzięki zestawie oferowanych narzędzi wynalazcy zyskać mają obiektywną, niezależną ocenę prowadzonych projektów, wsparcie merytoryczne w zakresie zarządzania projektem oraz e-learning.

Szkolenia i wideo konsultacje z ekspertami z zakresu nauki i biznesu z całej Europy pozwalają pozyskiwać wiedzę niezbędną do weryfikacji projektów, wymieniać uwagi online. Gotowe ścieżki rozwoju torują drogę do zgłaszania się w najbardziej prestiżowych programach akceleracyjnych w Europie – przekonują twórcy projektu.

W ramach platformy użytkownik ma możliwość zdefiniowania typu profilu wybierając jedną z trzech głównych opcji: Inventor, Inwestor oraz Ekspert, określając tym samym jaki zakres funkcjonalności będzie mu potrzeby w pracy i czego poszukuje przystępując do społeczności Milestonehero.com. Inventor jest kontem dedykowanym autorom pomysłu, który chcą rozwijać i promować za pośrednictwem platformy. Jest skierowany głównie do przedstawicieli środowisk akademickich – studentów, naukowców, ale także przedstawicieli biznesu, posiadający projekt w fazie wynalazku i chcą znaleźć nowe drogi dla jego rozwoju. Inwestor jest profilem przygotowanym dla reprezentantów biznesu i instytucji zajmujących się rozwojem innowacyjnych przedsięwzięć. Z kolei Ekspert to miejsce dedykowane dla specjalistów, którzy chcą włączać się w nowatorskie projekty badawcze, opiniować je i budować swoją pozycję lidera m. in poprzez wideo konsultacje.

Milestonehero.com została zrealizowana w ramach projektu „iGPA – Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej – kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma za zadanie stworzenie płaszczyzny komunikacji pomiędzy środowiskami naukowymi a przedsiębiorcami dla wymiany informacji i wyników badań w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce oraz inicjowanie przedsiębiorczości typu spin off/out wśród pracowników naukowych.

Więcej:

http://e-biznes.pl/milestonehero-com/