Projektowanie UI/UX

Pojęcia UI czyli User Interface i UX czyli User Experience są ze sobą nierozerwalnie związane. To jak zaprojektowana jest strona wpływa bezpośrednio na to, jakich emocji doświadczają użytkownicy podczas korzystania z niej. Dobieramy więc najlepsze rozwiązania dla przedstawienia konkretnego produktu, rozpoznajemy kim są użytkownicy strony. Projektujemy ją tak, by zwiększyć funkcjonalność,  a co za tym idzie satysfakcję klienta, który z niej korzysta. To przekłada się na dobre skojarzenia z produktem i Twój zysk.