gruszka2.png

Digitalowy Marketing Funcjonalny

Usługi

Loterie konsumenckie

Loteria konsumencka uważana jest za jeden z najlepszych i najszybszych sposobów pozyskania nowych, zaangażowanych klientów poprzez sprawiedliwą i skuteczną promocję produktów. Jak przeprowadzić loterię, docierając do szerokiej grupy odbiorców?

Czym jest loteria?

Choć większości osób słowo „loteria” kojarzy się z rodzinnym piknikiem i zabawą w plenerze, w rzeczywistości jest to jeden z bardziej popularnych i najskuteczniejszych sposobów na pozyskanie nowych klientów i zaangażowanie stałych odbiorców. W przeciwieństwie do konkursów, w których o wygranej decydują określone czynniki obiektywne (np. ilość oddanych głosów na pracę uczestnika) lub subiektywne (np. najbardziej kreatywna i najciekawsza odpowiedź na pytanie konkursowe), w loterii elementem decyzyjnym jest czynnik losowy. Oznacza to, że każdy uczestnik loterii ma identyczną szansę na wygraną, ponieważ o nagrodzie decyduje losowanie.

Kolejną cechą, która odróżnia loterię od konkursu, są kwestie prawne. Obsługa loterii wymaga uzyskania zezwolenia na jej organizację od dyrektora Izby Celnej, a całe przedsięwzięcie musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych. Bez względu na to, jaką oficjalną nazwę przyjmie zabawa, jeśli konkurs zawiera elementy gry losowej, musi spełniać wymagania loterii.

Co może „wygrać” firma, organizując loterię promocyjną?

Mogłoby się wydawać, że loteria promocyjna przynosi korzyści wyłącznie klientom. Nic bardziej mylnego! Organizując loterię, można w błyskawiczny sposób dotrzeć do ogromnego grona odbiorców, poszerzając tym samym grupę swoich klientów i zwiększając zaangażowanie osób związanych z marką. Loteria (a zwłaszcza loteria w Internecie) to większy rozgłos, rozpoznawalność, a także przyszłe zyski ze sprzedaży wypromowanych za pomocą loterii produktów.

To opcja nie tylko dla regionalnych graczy, którym zależy na dotarciu do ściśle określonej, lokalnej społeczności. Loteria to przede wszystkim świetne rozwiązanie dla dużych firm, którym zależy na zwiększeniu swoich zasięgów na obszarze całego kraju poprzez dotarcie do każdej miejscowości, sklepu itd. Doskonałym przykładem są między innymi akcje organizowane przez naszych specjalistów z Veneo dla dużych marek, takich jak Koral czy Piwniczanka. Zarówno „Loteria nasycona nagrodami” organizowana dla Piwniczanki, jak i urodzinowa loteria Korala „Zalodowani 2019” odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych i odniosły ogromny sukces marketingowy.

Rodzaje loterii

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych, która określa wszystkie zasady organizacja loterii, wyróżnia się trzy rodzaje: loterie fantowe, promocyjny oraz audiotekstowe. Pierwsze z nich rzadko kiedy przyjmują charakter komercyjny i urządzane są przeważnie na lokalnych piknikach lub akcjach charytatywnych. Jest to rodzaj loterii, w której uczestnicy nabywają los (lub dowolny inny dowód udziału w grze), a wygraną są wyłącznie nagrody rzeczowe.

Warto zaznaczyć, że nie każda loteria od początku do końca musi opierać się na przypadku. Czynnik losowy może wystąpić w każdym momencie, a osoby, które zostały wybrane w ramach loterii, mogą być poproszone na przykład o udzielenie odpowiedzi na pytania. Natomiast jeśli tylko na którymkolwiek etapie przedsięwzięcia występuje element losowania, oznacza to, że gra jest grą losową.

Loteria promocyjna

Warunki każdej loterii promocyjnej określane są przez regulamin. W grze mogą uczestniczyć osoby, które poprzez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze dołączyły do zabawy w sposób nieodpłatny. Mogą to być zdrapki, opakowania po produktach, kody kreskowe czy zakrętki po napojach.

Wygraną są zarówno nagrody pieniężne, jak i rzeczowe, a uczestnikami mogą być osoby poniżej 18. roku życia. Loteria promocyjna może być urządzona wyłącznie na podstawie udzielonego zezwolenia, a jej organizatorami mogą być zarówno osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jak i osoby prawne. Zezwolenie udzielane jest jednorazowo, w skali ogólnokrajowej lub lokalnej.

Loteria audiotekstowa

Loteria audiotekstowa jest grą losową, w której można uczestniczyć na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich są dodatkowo płatne połączenia telefoniczne, a drugim – wysyłka SMS-ów z wykorzystaniem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Wygraną w loterii audiotekstowej może być nagroda rzeczowa lub pieniężna. Od loterii promocyjną różni ją jednak to, kto może przeprowadzić loterię audiotekstową — organizacją tego typu gry losowej mogą zająć się jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne zarejestrowane na terytorium Polski.

Bardzo ważną zasadą jest również ograniczenie wieku uczestników loterii audioteksowej. Udziału nie mogą wziąć osoby poniżej 18. roku życia, a każdy podmiot prowadzący loterię jest zobowiązany do umieszczenia informacji na ten temat w widocznym miejscu. W przeciwieństwie do loterii promocyjnej, zyski z loterii audiotekstowych podlegają opodatkowaniu. Opłata za loterię uzależniona jest od przychodów organizatora.

Organizacja loterii konsumenckiej – kwestie prawne

Prawo dotyczące prowadzenia loterii konsumenckich w Polsce jest dość zagmatwane. Wiele osób decydując się na organizację gry losowej, gubi się już na samym początku drogi. Dlatego bardzo ważne jest, by mieć wsparcie osoby, która nie tylko zna się na prowadzeniu loterii, ale również posiada niezbędne uprawnienia. Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest Ustawa z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych, a także ustawa z dnia 16 listopada 2016 o Krajowej Administracji Skarbowej, wraz z późniejszymi poprawkami.

Oprócz uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie loterii, do jej prawidłowego przebiegu niezbędne są także inne dokumenty, takie jak regulamin komisji nadzoru, protokół z losowania, zawiadomienie o wyniku i wygranej w loterii, potwierdzenie wydania wygranej, protokół z wynikami, a także, jeśli to konieczne — z przebiegiem postępowań reklamacyjnych. Również urządzenie do losowania nagród powinno mieć opinię techniczną oraz zgodę naczelnika Urzędu Celnego.

Należy także pamiętać o zaświadczeniu o odbytym szkoleniu z zakresu przepisów hazardowych i regulaminów urządzanych gier dla osób nadzorujących loterię, a także ewidencji zaświadczeń przez okres pięciu lat.

Zezwolenie na loterię promocyjną

Zanim rozpocznie się organizację loterii, konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia lub wykonanie zgłoszenia, w zależności od rodzaju gry losowej. Wnioskodawca powinien złożyć wniosek wraz z kompletem załączników do dyrektora Izby Celnej. Jeśli loteria będzie miała charakter lokalny, wniosek powinien być zgłoszony do urzędu właściwego dla danej miejscowości. Planując organizację loterii na większym obszarze lub mającej charakter ogólnopolski, należy złożyć dokumenty do dyrektora izby właściwego do miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. Wniosek należy złożyć dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem gry losowej.

Co warto uwzględnić podczas planowania loterii?

Organizacja loterii to jednak nie tylko kwestie prawne. Oprócz dopełnienia wszelkich formalności, warto pamiętać także o innych aspektach związanych z planowaniem gry losowej. Wlicza się w to wybór grupy docelowej, ustalenie celów loterii (zarówno biznesowych, jak i marketingowych), obliczenie opłacalności całej inwestycji i kosztów, które trzeba będzie ponieść, a także wybór atrakcyjnych nagród, które trafią do zwycięzców.

Nie mniej istotna jest także cała otoczka wokół loterii. Ustalenie całej strategii marketingowej, wybór koncepcji graficznej czy praca programistów nad stworzeniem specjalnej strony docelowej, a także kontrola i monitoring efektów całego przedsięwzięcia powinny być dopracowane do perfekcji.