Systemem wspomagającym wizualizacje ścieżek kariery w Raiffeisen Bank Polska. Celem projektu było stworzenie przyjaznej dla użytkownika aplikacji umożliwiającej budowanie oraz edytowanie ścieżek kariery pracowników banku oraz ich graficzną prezentację poprzez przeglądarkę WWW.

System pomaga w planowaniu kariery zarówno osób zatrudnionych w centrali banku jak i w oddziałach regionalnych. Pracownicy działu HR w łatwy sposób mogą tworzyć dynamiczne diagramy obrazujące możliwości awansu i rozwoju zawodowego w banku wraz z określeniem wymaganej wiedzy i umiejętności. Dzięki wykorzystaniu aplikacji działania podejmowane przez dział HR Raiffeisen Bank Polska oraz procesy planowania kariery stały się bardziej efektywne.

System składa się z dwóch w pełni zintegrowanych komponentów: modułu graficznej prezentacji ścieżek kariery oraz modułu zarządzania treścią systemu. Moduł prezentacyjny aplikacji został zbudowany przy użyciu Adobe Flex – obecnie najbardziej zaawansowanej technologii, która umożliwia tworzenie zindywidualizowanych, bogatych pod względem multimedialnym aplikacji, które w znacznym stopniu poprawiają możliwości interakcyjne użytkownika.


Drugim z komponentów systemu jest moduł zarządzania treścią, który umożliwia tworzenie, definiowanie oraz edycję poszczególnych elementów systemu a także definiowanie ścieżek kariery dla konkretnych stanowisk. Stworzony przez nas system zarządzania treścią veoC2MS (Veneo Content&Community Managemet System) umożliwia wygodne budowanie graficznego drzewa ścieżek kariery wraz z definiowaniem elementów, wprowadzaniem opisów i nazw a także zarządzanie kształtem poszczególnych diagramów. Użytkownik może samodzielnie tworzyć układ graficzny każdego drzewa. Dane wprowadzone w trakcie edycji są zapamiętywane w bazie danych i wyświetlane w części prezentacyjnej systemu.

Obydwa moduły systemu dostępne są przez dowolną przeglądarkę WWW a ich wygląd został maksymalnie ujednolicony w celu zachowania graficznej spójności i zapewnienia łatwości obsługi. Aplikacja stanowi element korporacyjnego portalu intranetowego.