Polski fundusz Investin stworzył serwis dla startupów Milestonehero.com, w którym można rozwijać projekty naukowe i technologiczne oraz szukać inwestorów.

Platforma Milestonehero.com po raz pierwszy została zaprezentowana w trakcie eliminacji do międzynarodowego konkursu Intel Challenge Europe 2013. Jest to miejsce rozwoju projektów naukowych i technologicznych, w którym autorzy mogą poszukiwać wsparcia w procesie planowania, wdrażania i finansowania. Serwis ma być miejscem pracy i wymiany doświadczeń specjalistów, dzięki którym użytkownicy mogą podnieść konkurencyjność swoich projektów.

Milestonehero.com opiera się na połączeniu dwóch czynników: networkingu i co-workingu, które mają ułatwiać efektywne wykorzystanie zasobów nauki i biznesu.

0731491453751f8ed7e67cb8.jpg

W ramach platformy użytkownik ma możliwość zdefiniowania typu profilu wybierając jedną z trzech głównych opcji: "Inventor", "Inwestor" oraz "Ekspert". "Inventor" jest kontem dedykowanym autorom pomysłu, który chcą rozwijać i promować za pośrednictwem platformy. Jest skierowany głównie do przedstawicieli środowisk akademickich – studentów, naukowców, ale także przedstawicieli biznesu, którzy posiadają projekt w fazie wynalazku i chcą znaleźć nowe drogi dla jego rozwoju. "Inwestor" jest profilem przygotowanym dla reprezentantów biznesu i instytucji zajmujących się rozwojem innowacyjnych przedsięwzięć. Z kolei "Ekspert" to miejsce dedykowane dla specjalistów, którzy chcą włączać się w projekty badawcze, opiniować je i budować swoją pozycję lidera, m.in. poprzez konsultacje wideo.

Platforma Milestonehero.com została zrealizowana w ramach projektu "iGPA - Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej - kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest stworzenie płaszczyzny komunikacji pomiędzy środowiskami naukowymi a przedsiębiorcami dla wymiany informacji i wyników badań w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce oraz inicjowanie przedsiębiorczości typu spin off/out wśród pracowników naukowych.

Więcej: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/milestonehero-com-platforma-dla-startupow-od-investin-wideo