Wiosną 2010 roku zaprojektowaliśmy dla firmy Open Horizon internetowy system e-learningowy. Firma Open Horizon zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zastosowań nowoczesnych technologii medialnych wobszarze szkoleń i doskonalenia umiejętności.

Internetowy system e-learningowy został zaprojektowany przez nas pod względem funkcjonalnym oraz graficznym. Projekt został oparty o najnowsze standardy WebUsability.


Nie zapomnieliśmy też o wrażeniach wizualnych. Pracując nad projektem systemu kładliśmy nacisk na prostotę i ergonomię, tak aby korzystanie z niego było intuicyjne i łatwe. Po zaprojektowaniu funkcjonalno – biznesowym systemu zaproponowaliśmy dla niego odpowiedni design. Dodatkowo dla firmy Open Horizon zaprojektowaliśmy logotyp oraz inne elementy systemu identyfikacji audiowizualnej.